TEKNOLOGIA
124
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Lotu zutabeak

1.

2.

3.


1. Iñaki Interneten ibili arren,

a)    amama Josefak ez daki

2. Banda zabala jarri zuten arren,

b)      etxean banda zabala daukate.

3. Amama Josefak jakin ez arren,

c)     amama Josefak dei dezake telefonoz.


Hiztegia

... arren. aunque ...
daki. sabe
dei(tu), deitzen, deituko. llamar
dei. llamada
joan den hilean. (en) el mes pasado
zabal. ancha/o
zer ondo! ¡qué bien!


Aurreko fitxaren erantzunak
1. Egia
2. Gezurra
3. Gezurra
4. Gezurra
5. Egia
Gramatika

ibili / jarri / eduki /...

arren,..............(aunque ..........)
-n arren,..............(aunque ..........)

Ni Interneten ibili arren, dei dezakezu.
Ni Interneten nabilen arren, dei dezakezu.


 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE