TEKNOLOGIA
122
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Erantzun galdera hauei

1. Zertan dabil amama Josefa?

..................................................................

2. Zer gertatu zaio jertseari?

.................................................................

3. Ondo programatu du amamak garbigailua?

..................................................................

4. Zelakoa da garbigailua?

..................................................................

5. Badaki amamak garbigailu berria erabiltzen?

..................................................................


Aurreko fitxaren erantzunak
1.a, 2.b, 3.a, 4.c

Hiztegia

atera, ateratzen, aterako. sacar
badaki...? ¿sabe...?
dakit. yo (lo) sé
egoki. adecuado/a
erabil(i), erabiltzen, erabiliko. utilizar
garbigailu. lavadora
gerta(tu), gertatzen, gertatuko. suceder
har(tu), hartzen, hartuko. encoger
hasiera. principio, comienzo
honi, horri, hari. a este/a/o, a ese/a/o, a aquél/lla/llo (nori)
jertse. jersey
lasai. tranquila/o
oraindik. todav’a
ur. agua


Gramatika

-TzEN ikasi


Amamak ez du garbigailu berria erabiltzen ikasi.
(Amama no ha aprendido a utilizar la lavadora nueva)


 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE