TEKNOLOGIA
121
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hautatu aukera zuzena

1. Bideoa ...
a) konpondu egin behar da.
b) ez da konpondu behar.
c) Mikelek konponduko du.

2. Bideoa ...
a) berria da.
b) zaharra da.
c) garestia da.

3.
a) Etxean ez dute DVDrik.
b) Etxeko DVDa garestia da.
c) DVD berria erosi dute.

4. DVDa...
a) Mikelek ez du ordainduko.
b) garestia da eta ez dute erosiko.
c) Jonek erdia ordainduko du.

1.

2.

3.

4.


Hiztegia

eraman, eramaten, eramango. llevar
erdi. mitad
eros(i), erosten, erosiko. comprar
garesti. caro/a
hobe. mejor
ibil(i), ibiltzen, ibiliko. funcionar; andar; estar haciendo algo
konpon(du), konpontzen, konponduko. arreglar
merezi (izan). merecer la pena
-nean. cuando ...
ordain(du), ordaintzen, ordainduko. pagar
zaharregi. demasiado viejo


Aurreko fitxaren erantzunak

1. Gezurra
2. Egia
3. Gezurra
4. Gezurra
5. Gezurra

Gramatika

ZELAKOA(K)? / NOLAKOA(K)?

zaharra(k): viejo/a(s)
zaharregia(k): demasiado viejo/a(s)

garestia(k): caro/a(s)
garestiegia(k): demasiado caro/a(s)

...


 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE