LAGUNAK
12
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia

... baino ez ditu eta! Pero si solamente tiene ...!
argazki. fotografía
denak. todas/os
eder. buena/o; hermosa/o
emaztegai. novia
erakuts(i), erakusten, erakutsiko. enseñar
ezin (izan). no poder
Gabonak. Navidad
gaztetxo. jovencita/o
kexa(tu), kexatzen, kexatuko. quejarse
neska-lagun. amiga, novia
sasoi. época, edad
uda. veranoAurreko fitxaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior
e, b, d, f, a, c
Erantzun ondoko galderei
(bai edo ez)

0. Amama Josefa lagunei argazkia
erakusten ari zaie?
Bai, erakusten ari zaie.

Argazkia udakoa da?
Ez, argazkia ez da udakoa.

1. Mikel da Iratxeren mutil-laguna?

...................................................

2. Gazteek orain 'emaztegaia' esaten
dute?

...................................................


3. Orain denak dira 'lagunak'?

...................................................


4. Iratxe zaharra da?

...................................................


5. Iratxek 22 urte ditu?

...................................................


6. Iratxe sasoi ederrean dago?

...................................................

Gramatika

...........ez................

Orain ez dute emaztegaia esaten .
Argazkia ez da udakoa .
Gu ere ezin gara kexatu .

 

......... -ko ez ....., ba!
(Por supuesto que ...)

Izango ez da, ba!
Izango ez dira, ba!
Edukiko ez dute, ba!

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE