ERAKUNDE PUBLIKOETAN
119
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
imprimir ficha
 
Aurreko fitxaren erantzunak
1.d, 2.g, 3.a, 4.e, 5.i, 6.h, 7.c, 8f
Asteko gramatika

número de expediente
espediente-zenbakia

infracción de ley
lege-hauste

boletín de denuncia
salaketa-orria

...NOR (poder)

NOR- NORK (poder)

(ni) naiteke
(bera) daiteke
(gu) gaitezke
(zu) zaitezke
(zuek) zaitezkete
(haiek) daitezke

(nik) dezaket / ditzaket
(berak) dezake / ditzake
(guk) dezakegu / ditzakegu
(zuk) dezakezu / ditzakezu
(zuek) dezakezue / ditzakezue
(haiek) dezakete / ditzakete


Ahal (poder)

Ezin (no poder)

Iñakik epearen barruan alegazioa egin dezake.
(Iñaki dentro del plazo puede presentar la alegación)

Epearen barruan alegazioa egin daiteke.
(Dentro del plazo se puede presentar la alegación)

Iñakik epetik kanpo ezin dezake alegaziorik egin.
(Iñaki fuera del plazo no puede presentar la alegación)


Epetik kanpo ezin daiteke alegaziorik egin.
(Fuera del plazo no se puede presentar la alegación)

egin nahi nahi ..... egitea
nahiago ..... egin nahiago ..... egitea

Pertsona bat

Pertsona bi

Karmenek aitorpena Ogasunean egin nahi du.
(Karmen quiere hacer la declaración en Hacienda)

Karmenek nahiago du aitorpena Ogasunean egin.
(Karmen prefiere hacer la declaración en Hacienda)

Karmenek nahi du aitorpena Ogasunekoek egitea.
(Karmen quiere que los empleados de Hacienda le hagan la declaración)

Karmenek nahiago du aitorpena Ogasunekoek egitea.
(Karmen prefiere que los empleados de Hacienda le hagan la declaración)


 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE