ERAKUNDE PUBLIKOETAN
117
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Bete hutsuneak: dezake, daiteke...

0. Iñakik alegazioa egin dezake.
1. Iñakik epetik kanpo ezin.....................alegaziorik egin.
2. TAOko isunen aurka alegazioak egin...................... .
3. Alegazioaren ostean berraztertzeko errekurtsoa jar .................... .
4. Alegazioaren ostean Iñakik berraztertzeko errekurtsoa jar...................... .
5. Alegazioa egin baino lehenago, Iñakik ezin...................... berraztertzeko errekurtsorik jar.


Aurreko fitxaren erantzunak

1. Ez, ezin dezake har.
2. Bai, har dezake.
3. Bai, har daitezke.
4. Ez, ezin daitezke har.


Igarkizuna

Basoan jaio, basoan hazi,
herrira etorri eta bera nagusi.
Zer den ezetz igarri?
................................


Hiztegia

... baino lehenago. antes de
alegazio. alegación
baso. bosque, monte
berraztertzeko errekurtso. recurso de
reposición
epe. plazo
epetik kanpo. fuera de plazo
haz(i), hazten, haziko. crecer
hementxe, hortxe, hantxe. hemen, hor,
han
intensivos
isun. multa
jaio, jaiotzen, jaioko. nacer
lanegun. día hábil; día laborable
nagusi. jefe/a, dueño/a
orri. hoja, impreso
-ren aurka. contra
-ren ostean. después de
TAO. OTA
udaletxe. ayuntamiento, casa consistorial

Gramatika

Ahal (poder)

Ezin (no poder)

Iñakik epearen barruan alegazioa egin dezake.
(Iñaki dentro del plazo puede presentar la alegación)

Epearen barruan alegazioa egin daiteke.
(Dentro del plazo se puede presentar la alegación)

Iñakik epetik kanpo ezin dezake alegaziorik egin.
(Iñaki fuera del plazo no puede presentar la alegación)


Epetik kanpo ezin daiteke alegaziorik egin.
(Fuera del plazo no se puede presentar la alegación)

NOR (poder)

NOR- NORK (poder)

(ni) naiteke
(bera) daiteke
(gu) gaitezke
(zu) zaitezke
(zuek) zaitezkete
(haiek) daitezke

(nik) dezaket / ditzaket
(berak) dezake / ditzake
(guk) dezakegu / ditzakegu
(zuk) dezakezu / ditzakezu
(zuek) dezakezue / ditzakezue
(haiek) dezakete / ditzakete


 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE