ERAKUNDE PUBLIKOETAN
116
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Erantzun galderei

0. Jonek eraman dezake CD bat?
Bai, eraman dezake.

Jonek eraman ditzake CD bi?
Ez, ezin ditzake eraman.

1. Jonek hamabost egunerako har dezake CDa?

...............................................................

2. Astebeterako har dezake CDa?

...............................................................

3. Liburuak astebeterako har daitezke?

...............................................................

4. Ikus-entzunezkoak hamabost egunerako har daitezke?

...............................................................Hiztegia

astebete. semana entera
eraman, eramaten, eramango. llevar
ikus-entzunezko. audiovisual
udal liburutegi. biblioteca municipal


Aurreko fitxaren erantzunak
1. dugula 2. zaigula
Gramatika

Ahal (poder)

Ezin (no poder)

Jonek CD bat bakarrik eraman dezake.
(Jon sólo puede llevar un CD)

Liburutegian CD bat bakarrik har daiteke.
(En la biblioteca sólo se puede coger un CD)

Jonek ezin ditzake CD bi eraman.
(Jon no puede llevar dos CDs)

Liburutegian ezin daitezke CD bi har.
(En la biblioteca no se pueden coger dos CDs)NOR (poder)

NOR- NORK (poder)

(ni) naiteke
(bera) daiteke
(gu) gaitezke
(zu) zaitezke
(zuek) zaitezkete
(haiek) daitezke

(nik) dezaket / ditzaket
(berak) dezake / ditzake
(guk) dezakegu / ditzakegu
(zuk) dezakezu / ditzakezu
(zuek) dezakezue / ditzakezue
(haiek) dezakete / ditzakete

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE