ERAKUNDE PUBLIKOETAN
115
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Aurreko fitxaren erantzunak

1. egin
2. egitea
3. egitea
4. egin
5. egitea
6. eginHiztegia

atera, ateratzen, aterako. salir
aurten. (en) este año
banakako aitorpen. declaración individual
baterako aitorpen. declaración conjunta
enplegatu. empleado/a
errentaren aitorpen. declaración de la
renta
Foru Ogasun. Hacienda Foral
hobeto. mejor (nola)
ordain(du), ordaintzen, ordainduko. pagar

Gramatika

esan /... -la (decir que /...)
baietz / ezetz (que sí / que no)


Karmenek Mikeli Ogasunean egon direla esan dio.
...

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE