ERAKUNDE PUBLIKOETAN
114
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Bete hutsuneak egin edo egitea jarrita

0. Guk aitorpena Ogasunean egin nahi dugu. Guk nahi dugu aitorpena zuek egitea.

1. Karmenek eta Iñakik nahiago dute aitorpena Ogasunean .................... .
2. Karmenek eta Iñakik nahiago dute aitorpena Ogasunekoek ....................... .
3. Karmenek-eta ez dute nahi aitorpena bankukoek.................... .
4. Karmenek-eta ez dute aitorpena bankuan edo kutxan .................... nahi.
5. Karmenek-eta nahi dute aitorpen mekanizatua Ogasunekoek...................... .
6. Karmenek-eta aitorpen mekanizatua .................... nahi dute.


Aurreko fitxaren erantzunak
1. kentzea 2. gordetzea 3. jarraitu 4. aldatu

Hiztegia

hal (izan). poder
egin ahal duzue: egin dezakezue
erakunde. institución
errentaren aitorpen. declaración de la renta
Foru Ogasun. Hacienda Foral
nahiago (izan). preferir
-ri buruz. acerca de, sobre

Gramatika

egin nahi nahi ..... egitea
nahiago ..... egin nahiago ..... egitea

Pertsona bat

Pertsona bi

Karmenek aitorpena Ogasunean egin nahi du.
(Karmen quiere hacer la declaración en Hacienda)

Karmenek nahiago du aitorpena Ogasunean egin.
(Karmen prefiere hacer la declaración en Hacienda)

Karmenek nahi du aitorpena Ogasunekoek egitea.
(Karmen quiere que los empleados de Hacienda le hagan la declaración)

Karmenek nahiago du aitorpena Ogasunekoek egitea.
(Karmen prefiere que los empleados de Hacienda le hagan la declaración)

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE