KIROLAK
112
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
imprimir ficha
 

Testaren erantzunak

Puntuak
1. a: 3 puntu, b: puntu 1, c: puntu 2
2. a: 1, b: 2, c: 3
3. a: 3, b: 2, c: 1
4. a: 1, b: 3, c: 2
5. a: 2, b: 3, c: 1

Emaitzak
5 ó 7 puntu
Ez zara kirolzalea, apur bat alferra bai, ostera. Ez zaizu izerdia botatzea gustatzen.

8 ó12 puntu
Kirola gustatzen zaizu, baina batez ere kirola ikustea. Batzuetan egiten duzu kirola, baina izerdi handirik bota barik.

13 ó 15 puntu
Kirolzale eta kirolari amorratua zara, baina gogoratu denei ez zaiela kirola gustatzen.

Aurreko fitxaren erantzunak
e, b, c, f, a, d
Hiztegia

kirolzale. aficionado/a al deporte
alfer. vago/a
ostera. en cambio
izerdia bota. sudar
barik: gabe. sin
kirolari. deportista (practicante)
amorratu: oso zalea
zale. aficionado/a
denei. a todos/as (nori)
gogora(tu), gogoratzen, gogoratuko. recordar

Asteko gramatika

..... orririk .....?( ¿algún impreso? / ¿impresos? )

- Karmenek orririk bete behar du?
- Bai, orri bat bete behar du. (orria/orriak/...)

- Karmenek argazkirik eraman behar du?
- Ez, ez du argazkirik eraman behar.


NOR

 

NOR - NORK

naiz / nintzen
da / zen
gara / ginen
zara / zinen
zarete / zineten
dira / ziren

dut, ditut / nuen, nituen
du, ditu / zuen, zituen
dugu, ditugu / genuen, genituen
duzu, dituzu / zenuen, zenituen
duzue, dituzue / zenuten, zenituzten
dute, dituzte / zuten, zituzten

izan da (ha sido)
izan zen (fue)
...
ibili da (ha andado)
ibili zen (anduvo)
...
parte hartu du (ha participado)
parte hartu zuen (participó)
...

da (es)
zen (era)
...
dabil (anda)
zebilen(andaba)
...

izaten da (suele ser)
izaten zen (solía ser)
...
ibiltzen da (suele andar)
ibiltzen zen (solía andar)
...
parte hartzen du (participa, suele participar)
parte hartzen zuen (participaba, solía participar)
...

izango da (será)

...
ibiliko da (andará)

...
parte hartuko du (participará)


...

............. baietz ! (a que sí........)
............. ezetz ! (a que no .......)

Alavesk irabazi baietz!
Liga irabazi baietz!
...
Gol bi sartu ezetz!
Ligan hirugarren gelditu ezetz!
...

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE