KIROLAK
109
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 

Erantzun galderei

0. Non daude Iñaki eta Karmen?
Etxean (daude).

1. Zertan ari dira?

.......................................................

2. Badauka lanik Iñakik arratsaldean?

.......................................................

3. Zertara joango da Iñaki?

.......................................................

4. Badago arrainik arrantzan egiteko?

.......................................................

5. Zelan emango du arratsaldea Iñakik?

.......................................................


Txistea

Ezezagun gogaikarriak

Gizona lasai-lasai dabil arrantzan ibaiaren ertzean kanabera eskuetan. Ezezaguna hurbildu zaio eta bere ondoan gelditu da begira-begira. Bost minutu igaro dira baina ez du arrainik harrapatu.
Ezezagunak orduan:
- Aspergarria izango da hemen orduak eta orduak ematea, ezer harrapatu gabe, ezta? - Ez uste, beti etortzen da baten bat lelokeriak galdetzera.

Aurreko fitxaren erantzunak
1. Ez, ez du dirurik eraman behar.
2. Ez, ez du sarrerarik atera nahi.
3. Ez, ez du ordutegirik jakin nahi.
4. Bai, txartela berritu behar du.
5. Ez, ez du agiririk eraman behar.

Hiztegia

arrain. pez
arrantzan egin. pescar
aspergarri. aburrido/a (nolakoa)
baten bat. alguno/a
begira. mirando (nola)
behintzat. por lo menos, siquiera
eman, ematen, emango. pasar (la tarde...)
ertz. borde, margen
ezezagun. desconocido/a
gogaikarri. molesto/a, fastidioso/a
harrapa(tu), harrapatzen, harrapatuko.
coger, pescar
hurbil(du), hurbiltzen, hurbilduko. acercar(se)
ibai. río
igaro, igarotzen, igaroko. pasar
kanabera. caña, caña de pescar
lelokeria. tontería


Gramatika
(ZELAN?) (ZELAKOA?)

lasai-lasai: oso lasai
poliki-poliki: oso poliki
arin-arin: oso arin
...

txiki-txikia: oso txikia
zabal-zabala: oso zabala
polit-politak: oso politak
eder-ederrak: oso ederrak
...

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE