KIROLAK
108
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 

Erantzun galderei

0. Karmenek orririk bete behar du?
Bai, orri bat bete behar du..

0. Karmenek argazkirik eraman behar du?
Ez, ez du argazkirik eraman behar.


1. Karmenek dirurik eraman behar du?

.......................................................

2. Karmenek sarrerarik atera nahi du?

.......................................................

3. Ordutegirik jakin nahi du?

.......................................................

4. Txartelik berritu behar du?

.......................................................

5. Agiririk eraman behar du?

.......................................................


Aurreko fitxaren erantzunak
1.d, 2.e, 3.a, 4.c

Hiztegia

agiri. documento
argazki. fotografía
atera, ateratzen, aterako. sacar
berri(tu), berritzen, berrituko. renovar
bete. rellenar; llenar
diru. dinero
halan ekarri! ¡igualmente!
idazkaritza. secretaría
kiroldegi. polideportivo
ordutegi. horario
orri. hoja, impreso
sarrera. entrada


Gramatika


..... orririk .....?
( ¿algún impreso? / ¿impresos?


- Karmenek orririk bete behar du?
- Bai, orri bat bete behar du. (orria/orriak/...)

- Karmenek argazkirik eraman behar du?
- Ez, ez du argazkirik eraman behar. 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE