KIROLAK
106
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 

Bete hutsuneak aditza jarrita: zen, zuen, ...

0. Atzo Bilboko Miliako VI. lasterketa izan zen.

1. Jonek atzoko lasterketan ez ................... parte hartu.
2. Olatz atzoko lasterketan nahiko ondo ibili................. .
3. Ni atzoko lasterketan ondo ibili ..................... .
4. Olatz lasterketaren erdialdean heldu.................... .
5. Olatzek lasterketa nahiko ondo amaitu.................... .

Igarkizuna

Lasterketa batean azkena aurreratu baduzu,
zenbatgarren sartuko zara?..........................................


Hiztegia

amai(tu), amaitzen, amaituko. terminar
aste. semana
atzo. ayer
aurrera(tu). adelantar
azken. último/a
erdialdean-edo. por el medio aproximadamente
ez dakit. no (lo) sé
hel(du), heltzen, helduko. llegar
korrika egin. correr
lasterketa. carrera
nahiko. bastante
sar(tu), sartzen, sartuko. entrar
talde nagusi. grupo principal
zenbatgarren? ¿en qué posición?

Gramatika

NOR

NOR - NORK

naiz / nintzen
da / zen
gara / ginen
zara / zinen
zarete / zineten
dira / ziren

dut, ditut / nuen, nituen
du, ditu / zuen, zituen
dugu, ditugu / genuen, genituen
duzu, dituzu / zenuen, zenituen
duzue, dituzue / zenuten, zenituzten
dute, dituzte / zuten, zituztenizan da (ha sido)
izan zen (fue)
...
ibili da (ha andado)
ibili zen (anduvo)
...
parte hartu du (ha participado)

parte hartu zuen (participó)

...

da (es)
zen (era)
...
dabil (anda)
zebilen andaba
...

izaten da (suele ser)
izaten zen (solía ser)
...
ibiltzen da (suele andar)
ibiltzen zen (solía andar)
...
parte hartzen du (participa, suele participar)

parte hartzen zuen (participaba, solía participar)

...

izango da (será)

...
ibiliko da (andará)
...
parte hartuko du (participará)

...

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE