LANEAN
103
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 

Bete testuko hutsuneak ondoko hitzak jarrita: diren, diotela, dela, duen, dituztela, dituela

Iñaki bere bulegoan dago bezero batekin.

Bezeroak Iñakiri esan dio lanetik bota (0) dutela; gainera, uste du kaleratzea ez (1) .................... bidezkoa izan.

Iñakik gero galdetu dio ea agiririk eraman (2) .................... eta bezeroak erantzun dio eraman (3) ...................... eta galdetu dio Iñakiri nahikoak ote (4) .................... .

Iñakik erantzun dio begiratuko (5) ....................... eta esango (6) ..................... .

Aurreko fitxaren erantzunak
e, b, c, f, a, d

Hiztegia

bestelako. de otro tipo
bezero. cliente
bidezko. justo/a
bota naute. me han echado
bota, botatzen, botako. echar
bulego. despacho, oficina
eraman, eramaten, eramango. llevar
gainera. además
kaleratze. despido
nahikoa(k). suficiente(s)
ote. partícula interrogativa intensiva

Gramatika

esan / uste (izan) / erantzun /
galdetu (ea)

-la ... (decir que / creer que / responder que /...)
-n (preguntar (a ver) ...)


Bezeroak Iñakiri esan dio lanetik bota dutela.
...


 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE