LANEAN
101
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Bete hutsuneak aditza jarrita

0. Nork lortu du lana?
Jonek (lortu du).

1. Zer egin dute etxekoek?

.............................................

2. Nork eman dizkio zorionak Joni?

........................................................

3. Badu Jonek lanean hasteko gogorik?

........................................................

4. Zer egingo du Jonek lehenengo soldatarekin?

........................................................

5. Iñaki gustura gelditu da Jonen erantzunarekin?

........................................................


Aurreko fitxaren erantzunak
1.dute
2. zaie
3. ditu
4. du
5. diote
6. dute
7. da

Hiztegia

etxekoek: familiakoek
ezer ere ez. nada
geldi(tu), gelditzen, geldituko. quedar(se)
gogo. ganas
gustura. a gusto
has(i), hasten, hasiko. empezar
lanean hasi: lan egiten hasi
lor(tu), lortzen, lortuko. conseguir
soldata. sueldo
zorion(du), zoriontzen, zorionduko. felicitar


Gramatika

- Zer egingo duzu lehenengo soldatarekin?

- Gitarra berria erosi / Gitarra berria erosiko dut.

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE