LANEAN
100
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Bete hutsuneak aditza jarrita
0. Jon eta tailerreko arduraduna hitz egiten ari dira.

1. Tailerrekoek Jonen curriculuma irakurri ..................... .

2. Tailerrekoei curriculuma interesgarria iruditu .................... .

3. Jonek ikasketetan praktikak egin .................. .

4. Jonek lan egiten hasi gura................... .

5. Joni tailerrean hiru hilabeteko kontratua egingo ..................... .

6. Hiru hilabete pasatu eta gero, tailerrekoek Jonegaz egingo ...................... berba.

7. Jon datorren astelehenean hasiko................... lan egiten.

Aurreko fitxaren erantzunak
1. b, 2. e, 3. a, 4. d, 5. f, 6. c

Hiztegia

... eta gero. después de ....
ados. de acuerdo
arduradun. encargado, responsable
beraz. por lo tanto, entonces
berba egin: hitz egin
datorren ... próximo/a ...
gura (izan): nahi (izan)
has(i), hasten, hasiko. empezar
hilabete. mes (completo)
ikasketak. estudios
interesgarri. interesante
irudi(tu), iruditzen, irudituko. parecerle a uno/a
lanean. en el trabajo, trabajando
prest. dispuesto/a

 

Gramatika

NOR

NOR - NORI

NOR - NORK

NOR-NORI-NORK

naiz
da
gara
...

zait / zaizkit
zaio / zaizkio
zaigu / zaizkigu
...

dut / ditut
du / ditu
dugu / ditugu
...di zki

-t/da-
-o-
-gu-
-zu-
-zue-
-e-

-t
---
-gu
-zu zue
-te

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE