LAGUNAK
10
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Jarri esaldiak baiezkoan
Pon las frases en forma afirmativa
0.Mikel ez da Iratxerekin telefonoz hitz egiten ari.
Mikel Iratxerekin telefonoz hitz egiten ari da.

1. Ez da ideia ona.

.............................................................

2. Mikel eta Iratxe ez dira zinemara joango.

.............................................................

3. Mikel eta Iratxe ez dira gaueko saiora joango.

.............................................................

4. Mikelek eta Iratxek ez dute afalduko.

.............................................................Hiztegia
... baino lehenago. antes de ...
afal(du), afaltzen, afalduko. cenar
afaldu egin beharko dugu. afaldu beharko dugu intensivo
aizu! oye!
bertan. allí mismo
egunkari. periódico, diario
erabaki, erabakitzen, erabakiko. decidir
jakina! por supuesto!
mutil-laguna. amigo, novio
neska-laguna. amiga, novia
oraindik. todavía
saio. sesión
txar. mala/o
zein ...? ¿qué ...?, ¿cuál?, ¿cuáles?
zeure kontura. por tu cuenta

Aurreko fitxaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior
1. Jon ez da orain jaikiko.
2. Amak ez dio Joni lo egiten utziko / Amak Joni ez dio lo egiten utziko.
3. Jon ez dago ondo.
4. Jon eta laguna ez dira goiz etorri.
5. Jon ez da lan bila joan.

Gramatika

BAI

EZ

Ideia txarra da.
Egunkarian begiratu dut.

Ez da ideia txarra.
Ez dut egunkarian begiratu.


 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE