LAGUNAK
9
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Ordenatu ezezko esaldi hauek
Ordena estas frases negativas

0. Lanik duzu ez aurkituko.
Ez duzu lanik aurkituko.

1. Jon jaikiko orain da ez.

.......................................................

2. Ez lo egiten amak utzi Joni dio.

.......................................................


3. Dago ondo ez Jon.

.......................................................


4. Goiz ez etorri Jon eta laguna dira.

.......................................................


5. Lan bila ez Jon da joan.

.......................................................Aurreko fitxaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior
1. Jon ez da goiz etorriko.
2. Jon ez dago Iruñean.
3. Gaur ez da San Fermin eguna.
4. Jon ez da bakarrik joan.
5. Jon ez da gaur etorriko......

Hiztegia
... eta. que ... (causal)
... ibiltzea ere! mira que andar ...!
astelehen buruzuri. un simple lunes
aurki(tu), aurkitzen, aurkituko. encontrar
bila. en busca de
eder. buena/o; hermosa/o
gerotxoago. dentro de un ratito
horrela. así, de ese modo
jaiki zaitez! levántate!
jaiki, jaikitzen, jaikiko. levantarse
oste. resaca tras una juerga
parranda. juerga
utz(i), uzten, utziko. dejar
utzidazu lo egiten! déjame dormir!

Hieroglifoaren erantzuna
Zer dago Donostian? Danborrada
(Danborrada da)

Gramatika

BAI

EZ

Lana aurkituko duzu.
Jon gaur lan bila joan da.

Ez duzu lanik aurkituko.
Jon gaur ez da lan bila joan.

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE