URTE BERRI, FAMILIA BERRI
7
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
imprimir ficha
 Aurreko fitxaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior
e b a f c d
Asteko Gramatika
Lehen/Lehenago/ ...
(antes /
un poco antes / ...)
Orain / Oraintxe/...
(ahora /
ahora mismo / ...)
Egunero / Batzuetan/
(todos los días /
a veces / ...)
Gero / Bihar / ...
(después /
mañana /...)
heldu da
lortu duzu
ikasi du
jo dut
hitz egin dute
hartu dugu
...
egon da
ibili dira
joan zarete
etorri naiz
eduki dut
...
bizi izan da
behar izan du

heltzen ari da
lortzen ari zara
ikasten ari da
jotzen ari naiz
hitz egiten ari dira artzen ari gara
...
dago
dabiltza
zoazte
nator
daukat
...
bizi da
behar du

heltzen da
lortzen duzu
ikasten du
jotzen dut
hitz egiten dute
hartzen dugu
...
.
egoten da
ibiltzen dira
joaten zarete
etortzen naiz
edukitzen dut
...
bizi da
behar du /behar izaten du

helduko da
lortuko duzu
ikasiko du
joko dut
hitz egingo dute
hartuko dugu
...
egongo da
ibiliko dira
joango zarete
etorriko naiz
edukiko dut
...
biziko da
beharko du


NOR

naiz
da
g
ara
zara
zarete
dira

Olatz etxera heldu da.

NOR - NORK

dut / ditut
du / ditu
dugu / ditugu
duzu / dituzu
duzue / dituzue
dute / dituzte

Loroak sagarra jaten du.
Loroak sagarrak jaten ditu.
NOR-NORI-NORKdizki

-t/da
-o-
-gu-
-zu-
-zue-
-e-
-t
---
-gu
-zu
-zue
-te

Jonek loroari sagarra emango dio.
Jonek loroari pipitak emango dizkio.

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE