URTE BERRI, FAMILIA BERRI
4
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Irakurri testua. Zein hiletan egoten da amama Benidormen?
Jarri 'X'dagokien laukietan
Pon una 'x' en las casillas correspondientes

Amama Josefa Benidormera

Amama Josefa Benidormera joango da gaur, Gabonetako jaiak familiarekin eman eta gero.

Benidormeko apartamentuan ematen du negua, eta ez negua bakarrik, beste sasoi batzuk ere bai, batez ere udaberria. Apirilean Bilbon egoten da familiakoen urteak ospatzeko.

Bere lagunak jubilatuak dira, eta ederto konpontzen dira elkarrekin, eta joan eta etorri ibiltzen dira.

Urtarrila

X

Otsaila

 

Martxoa

 

Apirila

 

Maiatza

 

Ekaina

 

Uztaila

 

Abuztua

 

Iraila

 

Urria

 

Azaroa

 

Abendua

 
Hiztegia
asti. tiempo (libre)
autobus geltoki. parada de autobús
elkarrekin. entre ellos/as; juntos/as
eman eta gero. después de pasar
eramango zaitut. te llevo (te llevará)
gainera. además
hil. mes
joan eta etorri. yendo y viniendo
nagusi. mayor
negu. invierno
neuk. nik intensivo
neure. nire intensivo
ospa(tu), ospatzen, ospatuko. celebrar
sasoi. período, época
udaberri. primavera
urteak. los años; los cumpleaños


Aurreko fitxaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior
1. Josefa (Amama)
2. Karmen (Ama)
3. Mikel (Semea)
4. Jon (Semea)
5. Olatz (Loba)

Gramatika

Lehen/Lehenago/ ...
(antes /
un poco antes /
...)

Orain / Oraintxe /... (ahora /
ahora mismo / ...)

Egunero/ Batzuetan/ ...
(todos los días /
a veces / ...)

Gero / Bihar / ...
(después /
mañana / ...)

hartu dut
egon dira
egon da
joan da
ibili dira
eraman zaitut
eman du
konpondu dira

hartzen ari naiz
daude
dago
doa
dabiltza

hartzen dut
egoten dira
egoten da
joaten da
ibiltzen dira
eramaten zaitut
ematen du
konpontzen dira

hartuko dut
egongo dira
egongo da
joango da
ibiliko dira
eramango zaitut
emango du
konponduko dira

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE