1998koekainaren 1a, astelehena
LARUNBATA

 

Para escuchar el sonido pulse en el icono de cada viñeta

88 Laurogeitazortzi

 1  2
3 Bete hutsuneak Laburpena
3.0. Gorka egunero (joan) joaten da
eskolara.
Gorka gaur goizean eskolara (joan) joan da.
3.1. Gorka egunero zortzietan (jaiki)
Gorka gaur goizean zazpi eta erdietan (jaiki)
3.2. Gorka larunbatetan lagunekin (ibili)
Gorka gaur goizean eskolako lagunekin (ibili)
3.3. Koldo larunbatetan lanera (joan)
Koldo gaur bederatzietan lanera (joan)
3.4. Zuek egunero zazpietan (jaiki)
Zuek gaur goizeko seietan (jaiki)
Ni egunero zortzietan jaikitzen naiz.
Ni gaur goizean zazpietan jaiki naiz.
(Ni) jaikitzen naiz/ jaiki naiz
(Hura) jaikitzen da/ jaiki da
(Gu) jaikitzen gara/ jaiki gara
(Zu) jaikitzen zara/ jaiki zara
(Zuek) jaikitzen zarete/ jaiki zarete
(Haiek) jaikitzen dira/ jaiki dira
Hiztegia a
  eduki. tener
  eskolara. a la escuela
  gaur. hoy
  goizean. por la mañana
  goizeko. de la mañana
  ibili (ibiltzen). andar
  jaiki (jaikitzen). levantarse
  joan (joaten) ir(se)
  lanera. (ir) al trabajo
  partidu(a). partido (de fútbol, ...)

Imprime y repasa las fichas. Tus dudas y sugerencias en el Tlf. 94 413 90 36