1998ko maitzaren 24a, igandea
ITZIARREN AFARIA

 

80 laurogei

Larunbateko erantzunak A

1.1. Zertan ari dira Itziar eta bere lagunak?
(c)Afaltzen ari dira.
1.2. Zer daukate Itziarrek eta Izaskunek eskuan?
(e) Tenedorea daukate.
1.3. Non daude laguna hauek?
(a) Jatetxe batean daude.
1.4. Nork dauka erretilua eskuetan?
(b) Zerbitzariak dauka.
1.5. Badaukate alkoholik mahaian?
(d) Ez, ez daukate alkoholik.
1.6. Zelan daude lagun hauek?
(i) Oso pozik daude.
1.7. Norekin dago Itziar?
(f) Bere lagunekin dago.
1.8. Zelakoak dira neska-mutil hauek?
(h) Oso jatorrak dira.
1.9. Zenbat neska-mutil daude mahaian?
(j) Zortzi daude.
1.10.Non dago Izaskun?
(g) Itziarren ondoan dago.
2. Ze ordu da erlojuetan
2.1. Ordu biak eta laurden dira.
2.2. Hirurak eta hogeita bost dira.
2.3. Bost eta erdiak dira. [terdiak]
2.4. Zortziak laurden gutxigo dira.
2.5 Hamarrak bost gutxiago dira.
 
3 Hieroglifikoa
Zer daukazu apalean?
LIBURUAK (51 = LI + BURUAK)
 
72.1. eta 73.1.eko erantzunak
Respuestas a las fichas 72.1. y 73.1.1
 
1.1.Gorka etxean dago (egongelan, etxeko egongelan,...)
1.2.Gorka gaixorik dago.
1.3.Gorkak termometroa dauka (ahoan)
1.4.Gorka telebista ikusten ari da.
1.5.Aita eta ama daude (Gorkaren ondoan)
1.6.Ez, aitite ez dago aitaren eta amaren ondoan.
1.7.Sofa bi dauzkate (egongelan).
1.8.Itziar kafeak prestatzen ari da eta amama (egunkaria) irakurtzen ari da.
1.9.Amamak egunkaria dauka (eskuetan).
1.10.Bizkor txikia da.
1.11.Bizkor familiarekin dago.
Hiztegia Laburpena
afaldu (afaltzen). cenar
aho(a). boca
diru(a). dinero
egongela. salón
egunkari(a). periódico (diario)
erretilu(a). bandeja
esku(a). mano
irakurri (irakurtzen). leer
jatetxe(a). restaurante
jator(ra). majo/a
mahai(a). mesa
neska-mutil(ak). chicos, chico(s) y chica(s)
ondoan. al lado
prestatu (prestatzen). preparar
tenedore(a). tenedor
zelakoa(k). ¿cómo?, ¿de qué tipo?
zerbitzari(a). camarero/a

Laburpena

  Itziarrek afaria dauka
  Nik lagunekin daukat (afaria)
  Lagunak ostiralean dauka (afaria)
  Lagunek jatetxean daukate (afaria)
   
  Miren irakaslea da
  Miren Bilbon bizi da
  Miren institutuan dago
  Miren irakurtzen ari da
  Mirenek ikasle asko dauzka

Nor? Nork?
Koldo
Miren
...
ni
hura
gu
zu
zuek
haiek
...
amama
laguna
lagunak
Koldok
Mirenek
...
nik
berak
guk
zuk
zuek
eurek
...
amamak
lagunak
lagunek

Noiz? Eduki
Ostiralean
astelehenean
asteartean
...
bihar
...
nik) daukat
(berak) dauka
(guk) daukagu
(zuk) daukazu
(zuek) daukazue
(eurek) daukate

  Badaukazu dirurik?
  - Bai, badaukat dirua
  - Ez, ez daukat dirurik
a  

Euskal Irakaslegoa. Deustuko Unibertsitatea. Avenida de las Universidades, 24 - 48007 Bilbo.
Imprime y repasa las fichas. Tus dudas y sugerencias en el Tlf. 94 413 90 36