1998ko maiatzaren 23a, larunbata
ITZIARREN AFARIA

79 Hirurogeitahemeretzi

 1 Ze ordu da erlojuetan?
Hieroglifikoa
Lotu galderak erantzunei
Une las preguntas a las respuestas

Zer daukazu apalean?

11.1. Zertan ari dira Itziar eta bere lagunak?
a. Jatetxe batean daude.
11.2. Zer daukate Itziarrek eta Izaskunek eskuan?
b. Zerbitzariak dauka.
11.3.Non daude lagun hauek?
c. Afaltzen ari dira.
11.4.Nork dauka erretilua eskuetan?
d. Ez, ez daukate alkoholik.
11.5.Badaukate alkoholik mahaian?
e. Tenedorea daukate.
11.6.Zelan daude lagun hauek?
f. Bere lagunekin dago.
11.7.Norekin dago Itziar?
g. Itziarren ondoan dago.
11.8.Zelakoak dira neska-mutil hauek?
h. Oso jatorrak dira.
11.9.Zenbat neska-mutil daude mahaian?
i. Oso pozik daude.
1.10.Non dago Izaskun?
j. Zortzi daude.
Ostiraleko erantzunak a
2.1. Nire alkondara armairuan dago.
Nire alkondarak mantxa dauka.
 
2.2. Zu etxean zaude.
Zuk buruko mina daukazu.
 
2.3. Gure gurasoak kalean daude.
Gure gurasoek lagun asko dauzkate.
 
2.4. Zuek bankuan zaudete.
Zuek kontu eta libreta asko dauzkazue.
afaldu (afaltzen). cenar
apal(a). estante, balda
erretilu(a). bandeja
esku(a). mano
jatetxe(a). restaurante
jator(ra). majo/a
mahai(a). mesa
neska-mutil(ak). chicos, chico(s) y chica(s)
ondoan. al lado
tenedore(a). tenedor
zelakoa(k). ¿cómo?, ¿de qué tipo?
zerbitzari(a). camarero/a
   
 Imprime y repasa las fichas. Tus dudas y sugerencias en el Tlf. 94 413 90 36