1998ko maiatzaren 22a, ostirala
ITZIARREN AFARIA

 

Para escuchar el sonido pulse en el icono de cada viñeta

78 Hirurogeitahamazortzi

 1
2 Bete hutsuneak
2.0. Zure prakak zikin daude.
Zure prakek mantxa daukate.
 
2.1. Nire alkondora armairuan ...................
Nire alkondarak mantxa ...................
 
2.2. Zu etxean ...................
Zuk buruko mina ...................
2.3. Gure gurasoak kalean ...................
Gure gurasoek lagun asko ...................
 
2.4. Zuek bankuan ...................
Zuek kontu eta libreta asko ..................
Ordu bata; oru biak / la una; las dos
Hiztegia
   
   
  Aizue! ¡oid!, ¡escuchad!
  alkondara. camisa
  armairu(a). armario
  asko. mucho/a/os/as
  banku(a). banco
  beltz(a). negro/a
  guraso(ak). padres, padre(s) y madre(s)
  kontu(a). cuenta
  lagun(a). amigo/a
  praka. pantalón
  presa. prisa
  zikin(a). sucio/a/os/as
Osteguneko erantzunak Laburpena

2.1. Mutilek dauzkate (bideojokoak).

2.2. Neskek dauzkate (bideojokoak).

2.3. Lankideek daukate (bazkaria).

2.4. Andreek dauzkate (lan asko).

2.5. Umeek dauzkate (eskolako lanak).

  Alkandora armairuan dago.
  Alkandorak armairuan daude.
  Alkandorak mantxa dauka.
  Alkandorek mantxa daukate.
  Alkandorak mantxak dauzka.
  Alkandorek mantxak dauzkate.
   
  Nor? Nork?
  laguna lagunak
  lagunak lagunek
   
 Imprime y repasa las fichas. Tus dudas y sugerencias en el Tlf. 94 413 90 36