1998ko maiatzaren 21a, osteguna
ITZIARREN AFARIA

 

Para escuchar el sonido pulse en el icono de cada viñeta

77 Hirurogeitahamazaspi

 1 2 Erantzun
2.0. Nork dauka diru asko? (lagunak)
Lagunek daukate (diru asko)
2.1. Nork dauzka bideojokoak? (mutilak)
............................................................
2.2. Nork dauzka liburuak? (neskak)
............................................................
2.3. Nork dauka bazkaria? (lankideak)
............................................................
2.4. Nork dauzka lan asko? (andreak)
............................................................
2.5. Nork dauzka eskolako lanak? (umeak)
............................................................
Ordu bata; ordu biak / La una; las dos Hiztegia

  asko. mucho/a/os/as
  bideojoko(a). videojuego
  diru(a). dinero
  hainbeste. tanto/a/os/as
  lagun(a). amigo/a
  lan(a). trabajo
  lankide(a). compañero/a de trabajo
  mila. mil
  nork? ¿quién?, ¿quiénes?
  pezeta. peseta
  ume(a). niño/a
Laburpena Asteazkeneko erantzunak
Nork dauka bideojokuak? (laguan)
- Lagunak dauka
Nork dauka bideojokua? (laguank)
- Lagunek daukate

Eduki

(nik) dau(z)kat
(berak) dau(z)ka
...
Nor?
Koldo
...
ni
...
amama
laguna
...
Nork?
Koldok
...
nik
...
amamak
lagunak
...
 
 
3.1. Alabak dauka (afaria).
3.2. Aitak dauka (bazkaria).
3.3. Lagunak dauzka (bideojokoak).
3.4. Gizonak dauka (sua).
3.5. Andreak dauzka (liburuak).
   
 Imprime y repasa las fichas. Tus dudas y sugerencias en el Tlf. 94 413 90 36