1998ko maiatzaren 20a, asteazkena
ITZIARREN AFARIA

 

Para escuchar el sonido pulse en el icono de cada viñeta

76 Hirurogeitahamasei

 1  2
3 Erantzun
Hiztegia
3.0. Nork dauka dirua? (amama)
Amamak dauka (dirua)
3.1. Nork dauka afaria? (alaba)
............................................................
3.2. Nork dauka bazkaria? (aita)
............................................................
3.3. Nork dauzka bideojokoak? (lagun)
............................................................
3.4. Nork dauka sua? (gizon)
............................................................
3.5. Nork dauzka liburuak? (andre)
............................................................
  afari(a). cena
  ... ala? ¿... o qué?
  bazkari(a). comida del mediodía
  bideojoko(a). videojuego
  diru(a). dinero
  eduki. tener
  ... ere ez. tampoco ...
  lagun(a). amigo/a
  nork? ¿quién?
  su(a). fuego
  zer ba? ¿qué pues?, ¿por qué?
Laburpena
Astearteko erantzuna
Nork dauka bideojokuak?
- Lagunak dauka
 

Eduki

(nik) dau(z)kat
(berak) dau(z)ka
...
Nor?
Koldo
...
ni
...
amama
laguna
...
Nork?
Koldok
...
nik
...
amamak
lagunak
...
2.1. Nik ez daukat dirurik.
2.2. Zuk ez daukazu bazkaririk.
2.3. Guk ez daukagu lagunik (lagun askorik).
2.4. Tomasek ez dauka buruko minik.
2.5. Zuek ez daukazue telebistarik.
2.6. Koldok eta Tomasek ez daukate kromorik.
   
 Imprime y repasa las fichas. Tus dudas y sugerencias en el Tlf. 94 413 90 36