1998ko maiatzaren 19a, asteartea
ITZIARREN AFARIA

 

Para escuchar el sonido pulse en el icono de cada viñeta

75 Hirurogeitahamabost

 1
Badaukazu surik?
2 Esan ezetz / Ponlo negativamente
Asteleheneko erantzunak
2.0. Nik afaria daukat.
Nik ez daukat afaririk.
2.1 Nik dirua daukat.
Nika ez daukat ....................
2.2. Zuk bazkaria daukazu.
Zuk ez daukazu ....................
2.3. Guk lagun asko daukagu.
Guk ez daukagu ....................
2.4. Tomasek buruko mina dauka.
Tomasek ez dauka ....................
2.5. Zuek telebista bat daukazue.
Zuek ez daukazue ....................
2.6. Koldok eta Tomasek Kromoak dauzkate.
Koldok etaTomasek ez dauzkate ....................
  3.1. Lagunekin dauka (afaria)
  3.2. Ostiralean dauka (afaria)
  3.3. &laqno;Bernabe» tabernan dauka (afaria)
  3.4. Mirenek dauka (bazkaria)
  3.5. Lankideekin dauka (bazkaria)
  3.6 .Astelehenean dauka (bazkaria)
  3.7. &laqno;Jose Mari» jatetxean dauka (bazkaria)
Hiztegia Laburpena
afari(a). cena
aizu! ¡oye!, ¡oiga!
asko. mucho/a/os/as
ba ... . pues ...
bazkari(a). comida del mediodía
diru(a). dinero
eduki. tener
...ere ez. tampoco...
eskatu amari. pídeselo a ama
hartu! ¡toma/e!; tomar
lagun(a). amigo/a
nork? ¿quién?
su(a). fuego
Badaukazu dirurik?
- Bai, badaukat dirua
- Ez, ez daukat dirurik
 
Eduki
(nik) dau(z)kat
(berak) dau(z)ka
(guk) dau(z)kagu
(zuk) dau(z)kazu
(zuek) dau(z)kazue
(eurek) dau(z)kate
Nor?
Koldo
Miren
...
Ni
Hura/bera
...
Nork?
Koldok
Mirenek
...
Nik
Berak
....
   
 Imprime y repasa las fichas. Tus dudas y sugerencias en el Tlf. 94 413 90 36